Premiera TechLipton oznacza rozpoczęcie cyklu konkursów związanych z działalnością bloga! Napisz lub stwórz w formie filmu ciekawą recenzję gry/oprogramowania/sprzętu komputerowego, a być może do Twoich rąk trafi obudowa firmy SilentiumPC – model Gladius M40.

Untitled-1

Drugą i trzecią najlepszą pracę nagrodzę upominkami. Czekam na pierwsze zgłoszenia! Wszystkie recenzje należy umieszczać w forum „Recenzje czytelników”, które znajduje się pod adresem: http://techlipton.pl/forum/forumdisplay.php?fid=32

Najlepszą pracę konkursową opublikuję na łamach TechLipton.pl. Nie zapomnijcie polubić mojego fanpage 😉


 

 1. Konkurs organizowany jest przez blog TechLipton.pl i trwa od 24.VII.2015 (od godz. 20:00) do 07.VIII.2015 (do godz.23:59).
 2. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi najpóźniej tydzień od daty przyjmowania zgłoszeń na blogu TechLipton.pl.
 3. Zadanie konkursowe: napisanie lub stworzenie w formie filmu recenzji sprzętu komputerowego/oprogramowania/gry.
 4. Nagroda: obudowa SilentiumPC Gladius M40 o wartości 200 złotych.
 5. Zwycięzcą zostanie osoba, która według prowadzącego blog Piotra Szymańskiego stworzy najciekawszą recenzję i polubi profil Piotr „Lipton” Szymański na facebooku.
 6. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy forum i bloga z wyjątkiem ich prowadzącego oraz sponsorów.
 7. By wziąć udział w konkursie należy się zarejestrować na forum TechLipton.pl dostępnego pod adresem: techlipton.pl/forum.
 8. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku wykrycia kont, które zostały założone tylko w celu wysłania kolejnego zgłoszenia, konta takie zostaną zablokowane, a odpowiedzi wykluczone z konkursu.
 9. Nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz wyborem zwycięzców czuwa prowadzący blog Piotr Szymański.
 10. Nagrody zostaną wysłane tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na koszt organizatora w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
 11. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przechowywanie swoich danych przez forum oraz sponsorów do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
 13. W przypadkach niewymienionych przez regulamin decydować będzie prowadzący blog Piotr Szymański.
 14. Organizator konkursu ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym uczestników.
 15. Konkurs nie jest grą losową i nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 16. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację w/w warunków oraz zgodę na opublikowanie nazwisk, pseudonimów zwycięzców na forum i blogu TechLipton.pl oraz na profilu facebookowym.
 17. Prace w postaci filmu muszą mieć zawarte w tytule #techlipton.pl
 18. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej opublikowane na łamach innego serwisu